Tin tức

LỜI CẢM ƠN KHAI TRƯƠNG

GỬI LỜI CẢM ƠN SÂU SẮC ĐẾN KHÁCH HÀNG CÙNG CÁC VỊ KHÁCH QUÝ, ANH EM BẠN BÈ, ĐÃ GÓP PHẦN CHO BUỔI KHAI TRƯƠNG THẬT THÀNH CÔNG.